Dr. Mirzəyeva Həbibə

Pediatr-endokrinoloq

 • Pediatrik xəstəliklər
 • Endokrinoloji xəstəliklər:
 • Boy qısalığı
 • Cinsi inkişaf geriliyi
 • Vaxtından əvvəl cinsi inkişaf
 • Şəkərli diabet
 • Şəkərsiz diabet
 • Qalxanabənzər vəz xəstəlikləri (zob)
 • Böyrəküstü vəz xəstəlikləri
 • Qızlarda tüklənmə, aybaşı pozulmaları
 • Piylənmə və s.