Dr. Məmmədova Aynur


Kardioloq

  • Kardioloji xəstələrin müayinə və müalicəsi
  • EKQ
  • Fiziki yük sınagı (Stress test)
  • Exokardioqrafiya
  • Tredmil test