Dr. Həşimova Təranə

Uşaq-nevroloqu

  • Uşaqlarda nevroloji xəstəliklər (yeni-doğulmuşlarda yuxu pozulmaları, inkişaf ləngiməsi)
  • Hiperaktivlik
  • Nevrotik pozuntular (həyəcan, təşviş)
  • Uşaqlarda nitq problemləri (gec danışma, kəkələmə)
  • Müxtəlif növ başağrıları, başgicəllənmələr
  • Yuxu və yaddaş problemləri, əqli gerilik
  • Epilepsiya
  • Enurez
  • Uşaq serebral iflici