ARCHİTECT C8000 (Abbott, ABŞ)

Biokimyəvi analizator - təcili müayinələr və yüksək dərəcədə dəqiq nəticələr verməklə 1 saat ərzində 1200 test hazırlayır.