ZPR diaqnostika Abbott RealTime m200rt (ABŞ)

Üstünlükləri: müxtəlif bioloji materialdan RNT/DNT-nin ayrılması avtomatlaşdırılmışdır; yüksək dərəcəli spesifik deteksiya təyin edilir. Həssaslıq 10ME/ml olur. Digər ZPR aparatlarında bu göstərici 50 ME/ml-dir.