Qanın qaranlıq sahədə mikroskopik müayinəsi AXİO Scop A1 (Almaniya)

Müayinənin əsas məqsədi - qısa müddət ərzində orqanizmin ümumi vəziyyəti haqqında məlumat əldə etmək, gizli gedən prosesləri əvvəlcədən aşkar etmək.