Genetik Analiz sistemi (ABI 3130, ABŞ)

Bir DNT nahiyəsində nukleotidlərin düzülüşünə bağlı olan mutasiya dəyişkənliyini və bununla əlaqədar meydana çıxan genetik xəstəlikləri təyin edir