USM-skaner GE Voluson 4D (ABŞ)


Müayinə müddətini 60%-ə qədər qısaldır. Təkrar müayinə ehtimalını 50%-ə qədər azaldır. 4D funksiyasına malik olduğundan nəinki 3-ölçülü təsvir əldə edilir, həmçinin, təsvir istənilən bucaq altında fırladıla bilir. Nəticədə, digər diaqnostik aparatlarla müəyyən edilməyən patoloji prosesləri aşkarlamaq mümkün olur.