Rentgenodiaqnostika sahəsində ən yeni texnologiya - Stephani X Sedecal (İtaliya)

Çoxfunksiyalı, məsafədən idarə olunan və üstün təsvir keyfiyyətinə malik rengenodiaqnostik aparatla rentgen şəklinin əldə edilməsi, xüsusi filtr vasitəsi ilə işlənilməsi, məlumatın ötürülməsi tez bir zamanda həyata keçirildiyi üçün pasiyentin şüalanması minimuma endirilir.