So/Check (Oligo/Scan)

Fransa istehsalı aparatdır,bir neçə dəqiqə ərzində orqanizmdə bu dəyərləri qiymətləndirməyə imkan verir:

  • 15 ağır metal
  • 7 vitamin
  • 15 mineral və mikroelement
  • oksidativ stress səviyyəsi

So/Check (Oligo/Scan)–fotometrin skaneri ilə aparılan ölçmələrə əsaslanır. Fotometr-skan-kəmiyyət deyil, keyfiyyət təhlili üsuludur; vibrasiya rezonansını ölçür. Hər bir mineral və mikroelement xüsusi tezlik və rezonansa,işığı udma qabiliyyətinə malikdir.Skaner mineral və mikroelementlərin rənglərinin tam spektrini təhlil edib,dalğa uzunluğuna uyğun olaraq molekulların elektromaqnit şüalanmasının intensivliyini ölçür.