Avtomatik hematoloji analizator SYSMEX XS-500

Avtomatik hematoloji analizator SYSMEX XS-500 vasitəsi ilə qanın 26 parametri və əlavə 3 histoqramm yüksək dəqiqliklə analiz edilir. Eyni zamanda periferik qanda patoloji hüceyrələri - blast, atipik limfosit, yetişməmiş qranulosit, anormal limfosit, normoblast təyin edilir.