USM-skaner Logic S8 General Elektrik-4D (ABŞ)

Ən son vizualizasiya, texnika və proqram təminatı hesabına geniş diaqnostik imkanlar əldə edilir.

Aparılan müayinələr:

 • Abdominal müayinələr 
 • Uroloji (böyrək, sidik çıxarıcı yollar)
 • Ginekoloji və androloji müayinələr
 • Qalxanabənzər və ətraf vəzilər
 • Limfa düyünləri
 • Yumşaq toxumalar  
 • Oynaqlar
 • Neyrosonoqrafiya
 • Elastoqrafiyalar
 • Süd vəzilərinin müayinəsi
 • Arteriya və venaların dopleri (baş və ətrafların) - Hamiləliyin dopler USM