AFGEN GENETİK DİAQNOZ MƏRKƏZİ

Afgen Genetik Diaqnoz Mərkəzi ölkəmizdə molekulyar-genetik analizlər və sitogenetik analizlər bölmələrini əhatə edən yeganə mərkəzdir. Molekulyar genetika bölməsində yalnız gen xəstəliklərinə aid mutasiya və ya mikrodelesiya aşkarlanmasında bir çox fərqli molekulyar üsullar istifadə olunur. Sitogenetik bölmədə isə xromosom analizi konversional və başqa üsullarla aparılır.