Kompüter tomoqrafiyasi Hitachi (16 slays)

Kompüter tomoqrafiyası müasir şüa diaqnostikasında ən informativ üsullardan hesab olunur. KT bədənin istənilən hissəsinin köndələn kəsiklərlə təsvirini almağa imkan verir. Müayinə olunan orqan və ya bədən hissələrinin 3 ölçülü təsviri alınır.